เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดต่อ

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
อำเภอน้ำโสม
จังหวัดอุดรธานี
41210
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
042-217461
โทรสาร:
042-217461

แบบฟอร์มการติดต่อ

Send an Email
(ไม่จำเป็น)

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal