เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 อบต.โสมเยี่ยม นำโดยนายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอน้ำโสม ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนางัว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยสามารถกวาดรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย และรางวัลถ้วยรวม ครองร่วมกับ อบต.น้ำโสมมาได้
LINE ALBUM 5 2566 6

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอน้ำโสม ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนางัว

วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2566 นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เข้าร่วมเปิดงาน การแข่งขันกีฬากลุ่มโสมสำราญ ณ โรงเรียนบ้านหัวช้าง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยมี นายคณพศ พิมโคตร นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี
LINE ALBUM 5 2566 6

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเปิดงาน การแข่งขันกีฬากลุ่มโสมสำราญ ณ โรงเรียนบ้านหัวช้าง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ร่วมทำกิจกรรม การเดินแบบผ้าไทย ในงานของดีเมืองน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมทำกิจกรรม การเดินแบบผ้าไทย ในงานของดีเมืองน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2566 นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เข้าร่วมเปิดงาน หมอลำประจำปี
บุญบ้านหนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยมี นายคณพศ พิมโคตรนายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี
LINE ALBUM 5 2566 6

อ่านเพิ่มเติม: นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เข้าร่วมเปิดงาน หมอลำประจำปี บุญบ้านหนองแวง...

blackground somyiumlocal