เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (v2.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม2124 kB

Loading...

blackground somyiumlocal