เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุทิน ผาใต้ ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โสมเยี่ยม หัวหน้าส่วนงาน
ร่วมพิธี ฌาปนกิจศพ ณ บ้านโนนม่วง ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 26 พ.ย. 2565
LINE ALBUM 261165 9

blackground somyiumlocal