เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น.
นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ นายกสมาคมครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอน้ำโสม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทุกแห่ง นายกปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขตอำเภอน้ำโสม ปลัดอำเภอทุกคน กำนันทุกตำบล ครั้งนี้โดยมี นายคณพศ พิมโคตร
นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

blackground somyiumlocal