เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม จัดการประชุม วางแผน เกี่ยวกับการประเมิน ITA วันที่ 31 ตุลาคม 2565
WmuY3x9Thu83708 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal