เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร และปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานณาปนกิจ ที่บ้านศรีวิราช ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ. อุดรธานี วันที่ 31 ตุลาคม 2565
WmuY3x9Thu83708 1

blackground somyiumlocal