เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัด ป่าบ้านหัวช้าง ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 5 พ.ย. 2565
WmuY3x9Thu83708 1

blackground somyiumlocal