เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง มอบทุนการศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 17 พ.ย. 2565
LINE ALBUM 17 65 0

blackground somyiumlocal