เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม ประจำปี 2565
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ชาวอำเภอน้ำโสม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม ประจำปี 2565
โดยมี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี
LINE ALBUM 0

blackground somyiumlocal