เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมได้ดำเนินการจัดประชุมสภา
มีสมาชิกสภา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทุกคนได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
LINE ALBUM 08112565 7

blackground somyiumlocal