เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ วัดชัยมงคล บ้านโนนม่วง ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 22 65 9

blackground somyiumlocal