เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นำโดย นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะ ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ณ บ่อน้ำพุด ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 1 65 5

blackground somyiumlocal