เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ออกสำรวจพื้นที่ และได้ทำการออกขุดบ่อขยะเปียก
ในโครงถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อลดปัญหามลพิษต่างๆ
LINE ALBUM 2

blackground somyiumlocal