เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุทิน ผาใต้ ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ร่วมเปิดพิธีบุญประจำปี ณวัดศรีสุพัฒนาราม บ้านโนนสะอาด ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 5 มกราคม 2566
LINE ALBUM 5 2566 8

blackground somyiumlocal