เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 5 มกราคม 2566นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร
เปิดการเเข่งขันกีฬาสีภายใน “โสมเยี่ยมโนนพัฒนาเกมส์” รู้แพ้ • รู้ชนะ• รู้อภัย ประจำปีการศึกษา 2565
LINE ALBUM 6

blackground somyiumlocal