เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

        วันที่ 28 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 11 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนตำบลโสมเยี่ยมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีนาย คณพศ พิมโคตร นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี
LINE ALBUM 28 2565 9

blackground somyiumlocal