เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 อบต.โสมเยี่ยม นำโดยนายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอน้ำโสม ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนางัว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยสามารถกวาดรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย และรางวัลถ้วยรวม ครองร่วมกับ อบต.น้ำโสมมาได้
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal