เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2566 นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เข้าร่วมเปิดงาน การแข่งขันกีฬากลุ่มโสมสำราญ ณ โรงเรียนบ้านหัวช้าง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยมี นายคณพศ พิมโคตร นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี
LINE ALBUM 5 2566 6

blackground somyiumlocal