เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ร่วมทำกิจกรรม การเดินแบบผ้าไทย ในงานของดีเมืองน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

blackground somyiumlocal