เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2566 นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เข้าร่วมเปิดงาน หมอลำประจำปี
บุญบ้านหนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยมี นายคณพศ พิมโคตรนายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานในพิธี
LINE ALBUM 5 2566 6

blackground somyiumlocal