เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดงาน โครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานฝันสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหัวช้าง ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal