เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันพุธที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม นำโดย นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นายคณพศ พิมโคตร นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 300 คน ณ วัดป่าบ้านหัวช้าง ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal