เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม นำโดย นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วน และพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์ ชาวโสมเยี่ยมร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้ความรู้ และ ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal