เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายสุทิน ผาใต้ ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมพร้อมคณะผู้บริหาร
ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมเปิดพิธีบุญประจำปี ณ วัดบ้านหัวช้าง บ้านหัวช้าง ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal