เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “สนามเด็กเล่นให้น้อง”ทอดถวาย
ณ โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal