เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโสเยี่ยม นำโดย นายสุทิน ผาใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกเฮอา
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal