เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 11.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม นำโดย นายสุทิน ผาใต้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย จัดทำความสะอาดกวาดล้างถนนในเขตเทศบาลตำบลนางัว และทาสีรั้วบริเวณโรงเรียนบ้านนางัว ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal