เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมได้ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
ซึ่งทุกคนได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
LINE ALBUM 5 2566 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

blackground somyiumlocal